GEOTERMALNA ENERGIJA PDF

GEOTERMALNA ENERGIJA UPORABA -proizvodnja električne energije ( geotermalne elektrarne) – sistem daljinskega ogrevanja v. Geothermal energy – effective solutions for heating and cooling of buildings; Geotermalna energija – efikasni reshenija za greenje i ladenje na objektite. Explore Nedjeljko Manislavic’s board “Geotermalna energija” on Pinterest. | See more ideas about Sustainability, Renewable energy and Alternative energy.

Author: Daimuro Murisar
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 18 May 2008
Pages: 235
PDF File Size: 4.41 Mb
ePub File Size: 4.71 Mb
ISBN: 348-7-96690-536-3
Downloads: 94779
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardazil

Donald Kroeker dizajnirao je i demonstrirao rad prve komercijalne geotermalne toplinske pumpe.

Zahtijevaju samo energiju za pokretanje vodenih pumpi, a tu energiju proizvodi elektrana sama za sebe. Imenski prostori Stranica Razgovor.

Geotermalna energija – Wikipedia

Instalirana snaga te elektrane je ,5 MW. Cjelokupna bi se geotermalna energija Zemlje tj. Ta para se koristi za direktno pokretanje turbina generatora.

Geotermalna energija je toplinska energija koja se stvara u Zemljinoj kori polaganim raspadanjem radioaktivnih elemenata, kemijskim reakcijama ili trenjem pri kretanju tektonskih masa. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Princip rada je jednostavan: Dobavljeno iz ” https: Temperatura geotermalnog fluida osnovna je odrednica: Porast temperature s dubinom Zemlje naziva se geotermalni gradijent.

  LIQUICAP M FMI51 PDF

Geotermalna elektrana

Upravo prvo postrojenje instalirano Kada se razviju, ti projekti bi potencijalno mogli ostvarivati do 3. Imenski prostori Stranica Razgovor. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Kod postrojenja s kondenzacijom, para se kondenzira na izlazu geotermwlna turbine i hladi u konvencionalnim rashladnim tornjevima. Pogledajte Uvjete uporabe za detalje. Druga prednost su zalihe energije koje su nam na raspolaganju.

Postrojenja sa suhom parom su prvi tip geotermalnih elektrana koje su postigle komercijalni status. Daljnji je postupak s parom isti kao kod konvencionalne elektrane: Geotegmalna iz ” https: Nakon turbine para odlazi u kondenzatorkondenzira se, da bi se tako dobivena voda vratila natrag u geotermalni izvor.

Geotermalna energija

Geotermalne elektrane zauzimaju mali prostor za razliku od npr. Dok je ranije npr. Kontinenti su dio kore i u neprestanom su gibanju. Drugi projekti Wikimedia Commons. Geotermalna energija ima brojne prednosti pred tradicionalnim izvorima energije baziranim na fosilnim gorivima.

Za pogon turbine geotermalna energija koristi paru. Geotermalna energija u Hrvatskoj. Prva geotermalna elektrana na svijetu u Landerellou koristila je taj princip. Geotermalna energija u Hrvatskoj. Trenutno se koriste tri osnovna tipa geotermalnih elektrana: Nalazi se na Filipinimau provinciji Malitbog. Na toj dubini temperatura je stalna.

  CARL BECKER EVERYMAN HIS OWN HISTORIAN PDF

Ukupno instalirana snaga postrojenja sa suhom parom u

iPhone X